New Music Artist Videos
231 Videos. Showing from #1
คู่ก๊วนป่วนเมษา - เต็มเรื่อง (Full Movie)

Add to EJ Playlist  คุณสามารถดูหนัง ตัวเต็มแบบ HD ได้ที่ www.doonung.com ติดตามข้อมูลข่า วสารของ MonoFilm ได้ที่ http://www.face book.com/MonoFi lmChannel http://www.yout ube.com/MrMonoF ilm มิตร (สันติ วีระบุญชัย) ผู้จัดการโรงแรม หนุ่ม ได้รับมอบหมายจา กพ่อของ ฟ้า (พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์) แฟนสาวให้ดูแลโร งแรมที่เชียงใหม ่ ซึ่งเป็นธุรกิจข องครอบครัวฟ้า โดยที่ฟ้าดูแลโร งแรมที่กระบี่ จึงทำให้ทั้งสอง ต้องแยกกัน มาวันหนึ่งฟ้าได ้โทรมาบอกให้มิต รกลับบ้านที่กระ บี่ในวันสงกรานต ์นี้ เพราะเธอกำลังจะ แต่งงาน มิตรจึงต้องเปลี ่ยนกำหนดการทั้ง หมดแล้วตัดสินใจ เดินทางกลับอย่า งเร่งด่วน แต่เนื่องจากรถข องเขาเกิดอุบัติ เหตุ จึงต้องหารถรับจ ้างไปเองให้ได้ แล้วเขาก็ได้มาพ บกับ บังเอิญ (โก๊ะตี๋ อารามบอย) เจ้าของรถตู้ สภาพโกโรโกโส 2 วันดี 4 วันซ่อม แต่มิตรไม่มีทาง เลือก จึงต้องจ้างแถมโ ดนบังเอิญขูดเงิ นค่าจ้างราคาแพง แต่ก็ต้องจำยอมเ ดินทางไปเพราะหา รถไม่ได้แล้ว ระหว่างทางพวกเข าได้รู้จักกับ พิม (อชิตะ ธนาศาสตนันท์) ซึ่งเป็นลูกสาวเ จ้าพ่อ ขอติดรถไปลงที่ก รุงเทพฯ ซึ่งพิมเองก็เข้ ามาสร้างเรื่องว ุ่นวายให้กับการ เดินทางครั้งนี้ เพิ่มขึ้นไปอีก การเดินทางจากเช ียงใหม่ไปกระบี่ แสนจะยากลำบากทุ ลักทุเล มิตรและบังเอิญไ ด้เจอกับปัญหามา กมาย ทำให้ทั้งคู่เกิ ดความสนิทสนมกัน และกลายเป็นคู่ก ๊วนที่พร้อมจะป่ วนในเทศกาลสงกรา นต์

กองพันครึกครื้น ท.ทหารคึกคัก - เต็มเรื่อง (Full Movie)

Add to EJ Playlist  คุณสามารถดูหนัง ตัวเต็มแบบ HD ได้ที่ www.doonung.com ติดตามข้อมูลข่า วสารของ MonoFilm ได้ที่ http://www.face book.com/MonoFi lmChannel http://www.yout ube.com/MrMonoF ilm เรื่องราวของ จีวร (วราภัทร เพชรสถิตย์) หนุ่มกำพร้าหน้า ตาดี ที่หลายคน มักเข้าใจว่าชื่ อของเขานั้น เหมือนเกาหลี แต่อันที่จริงแล ้วมันมีที่มาจาก จีวรพระ ซึ่งพระที่เก็บเ ขามาเลี้ยงตั้งใ ห้ด้วยความที่เข าเป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง ทำให้มองดูว่าเป ็นคนขาดๆ เกินๆ ในบางครั้ง และเมื่ออายุเข้ าสู่วัยเกณฑ์ทหา ร จีวรก็ได้เข้าไป รับใช้ชาติ เขาได้มีกลุ่มเพ ื่อนทหารที่ผ่าน การคัดเลือกรุ่น เดียวกันอย่าง สำอาง(อุ๋ย บูดาเบลส), สุวิทย์ (โต้ง บูดาเบลส), สมจริง (เอ็ม บูดาเบลส) และ ฟ้าแลบ (แจ็ค เชิญยิ้ม) ซึ่งแต่ละคนล้วน เป็นคนที่มองโลก ใน แง่ประหลาดๆ ทั้งนั้น แต่สิ่งที่ทำให้ พวกเขาอยู่ด้วยก ันได้ คือการมองโลกด้ว ยรอยยิ้ม

สวยสิงห์กระทิงแซ่บ - เต็มเรื่อง (Full Movie)

Add to EJ Playlist  คุณสามารถดูหนัง ตัวเต็มแบบ HD ได้ที่ www.doonung.com ติดตามข้อมูลข่า วสารของ MonoFilm ได้ที่ http://www.face book.com/MonoFi lmChannel http://www.yout ube.com/MrMonoF ilm ป๊อด (ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ) กับ แอ๊ด (วีรภาพ สุภาพไพบูลย์) เป็นสองสหายที่ด ำรงชีวิต อยู่ในความวุ่นว ายของกรุงเทพๆ ด้วยการทำงานในด ้านการหลอกลวง ขโมยและต้มตุ๋นผ ู้คนไปเรื่อยเปื ่อย จนกระทั่งวันหนึ ่ง ลุงดำพ่อของดาวอ ดีตเพื่อนเล่นวั ยเด็กของป๊อด มาจากบ้านเกิด เพื่อมาขอร้องให ้ป๊อดช่วยตามหา ดาว (สุวนันท์ คงยิ่ง) และเกลี้ยกล่อมใ ห้ดาวกลับบ้าน เพื่อไปแต่งงานก ับอบต. ที่ดาวไม่เคยชอบ ป๊อดออกตามหาดาว และต้องร่วมมือก ับแอ๊ด กว่าจะจับดาวกลั บมาได้ เพราะดาวก็เป็นน ักต้มตุ๋นเช่นเด ียวกับป๊อดและแอ ๊ด

มากับพระ - เต็มเรื่อง (Full Movie)

Add to EJ Playlist  คุณสามารถดูหนัง ตัวเต็มแบบ HD ได้ที่ www.doonung.com ติดตามข้อมูลข่า วสารของ MonoFilm ได้ที่ http://www.face book.com/MonoFi lmChannel http://www.yout ube.com/MrMonoF ilm บนขบวนรถไฟที่กำ ลังมุ่งสู่ตอนเห นือของประเทศไทย เณรเล็ก (อ๊อฟ แฟนฉัน) เณรบวชใหม่ลูกเศ รษฐีที่พ่อขอร้อ งให้บวชเณร เนื่องจากความเช ื่อเรื่องดวงชะต า จึงส่งไปอยู่ ณ วัดบนดอยสูง ในการเดินทางครั ้งนี้ เณรเล็กได้พบกับ พล(วัชรบูล ลี้สุวรรณ) ชายหนุ่มตกอับที ่หนีปัญหา เดินทางโดยไร้จุ ดหมาย และ แตงโม ( ปู ไปรยา ) สาวสวยที่ไม่เข้ าใจในรัก เลิกกับแฟนเดินท างกลับบ้านเกิด เรื่องวุ่น ๆ ก็เริ่มต้น เมื่อทั้ง 3 คนได้รู้จักกันแ บบไม่ตั้งใจ เมื่อถึงจุดหมาย ปลายทางที่หมู่บ ้านแห่งหนึ่งที่ เชียงราย เณรเล็กมุ่งตรงส ู่วัดทองพันชั่ง อันมี หลวงพี่สิทธิ์ (อัมรินทร์ นิติพน) เจ้าอาวาสอารมณ์ ร้อน ส่ง เณรโก๊ะ (โก๊ะตี๋ อารามบอย) ขี่ม้าไปรับขึ้น ดอย และที่วัดแห่งนี ้ เณรเล็กได้รู้จั ก พระหลับ (กล้วย เชิญยิ้ม) และ หลวงปู่ (นพดล ดวงพร) เรื่องวุ่น ๆ แบบธรรมหรรษาก็เ กิดขึ้น นับตั้งแต่ก้าวแ รกของเณรเล็ก

หอแต๋วแตก 4 (แหกมว๊ากมว๊าก) - เต็มเรื่อง (Full Movie)

Add to EJ Playlist  คุณสามารถดูหนัง ตัวเต็มแบบ HD ได้ที่ www.doonung.com ติดตามข้อมูลข่า วสารของ MonoFilm ได้ที่ http://www.face book.com/MonoFi lmChannel http://www.yout ube.com/MrMonoF ilm เจ๊แต๋วได้เปิดห อพักใหม่กลางใจเ มือง โดยมีเจ๊มดดำ เจ๊การ์ตูน และอาโคยคอยช่วย เหลือดูแลหอพักเ ช่นเคย แต่แล้วจู่ ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ ที่ชวนสยอง เมื่อกอฟแฟนสาวข องเพชร หนึ่งในผู้เช่าห ้องพักของเจ๊แต๋ ว เกิดฆ่าตัวตายใน ห้องพักของแฟนหน ุ่ม ตำรวจชันสูตรศพแ ล้ว ระบุว่ากอฟฆ่าตั วตาย ในขณะที่เจ๊แต๋ว และเจ๊ฮังเล สมาชิกใหม่ของหอ ได้เห็นเหตุการณ ์ที่เกิดขึ้นจริ ง และรู้ว่ากอฟถูก ฆ่าตาย แต่ถูกจัดฉากให้ ดูเหมือนว่าฆ่าต ัวตาย แต่เจ๊แต๋วไม่กล ้าบอกเรื่องที่ต นเองได้เห็นกับต าให้ใครฟัง เพราะแม้จะอยู่ใ นเหตุการณ์ แต่เจ๊ก็ไม่เห็น หน้าคนร้ายที่ฆ่ ากอฟอย่างชัดเจน เพียงแต่มุ่งประ เด็นไปว่า เพชรแฟนหนุ่มของ กอฟแน่ ๆ ที่ลงมือฆ่าเธอ แต่เมื่อไม่มีหล ักฐานเจ๊แต๋วจึง ได้แต่สงสัยอยู่ เงียบ ๆ

Phim HD ► MÙA FA ◄ Phim Tình Cảm Hài Hước Thái Lan

Add to EJ Playlist  Phim HD ► MÙA FA ◄ Phim Tình Cảm Hài Hước Thái Lan Phim HD ► MÙA FA ◄ Phim Tình Cảm Hài Hước Thái Lan Phim HD ► MÙA FA ◄ Phim Tình Cảm Hài Hước Thái Lan Phim HD ► MÙA FA ◄ Phim Tình Cảm Hài Hước Thái Lan TAGs: Phim HD.Movie HD,Phim hay nhất 2014,phim hay nhat,phim 2014,phim hay nhất,phim hay 2014,phim tình cảm hay,phim tam ly,phim kinh dị,phim hài hay nhất,phim hai 2014,phim hay nhat,phim full HD,phim hay,phim tâm lý tình cảm,phim ma,phim hành động hay nhất,phim hanh dong hay nhat 2014,phim chau tinh trì 2014,phim châu tinh trì hay nhất,phim hay HD

Xem Phim Ma Thái Lan - Cô Dâu Ma - Phim Ma Hay Nhất

Add to EJ Playlist  phim ma, xem phim ma, phim ma thái lan, phim ma thái lan hay nhất, xem phim ma thái lan "cô dâu ma", phim ma kinh dị, xem phim ma kinh dị nhất, phim ma 2014

[VietSub] Cảnh Sát Đặc Nhiệm - Phim Hành Động Hài Thái Lan 2014

Add to EJ Playlist  [VietSub] Cảnh Sát Đặc Nhiệm - Phim Hành Động Hài Thái Lan 2014 phim hành động hài, phim hanh dong hai, phim hài hước, phim hai huoc, phim hai, phim hài hay nhất, phim hai hay nhat, phim hài mới nhất, phim hai moi nhat, phim hài 2014, phim hai 2014, phim hài 2014 mới nhất, phim hai 2014 moi nhat, phim thái lan, phim hài thái lan, phim hành động thái lan, phim thai lan, phim hài thai lan, hai thai lan, phim hanh dong thai lan, phim le thai lan, phim thai lan 2014, phim hanh dong thai lan 2014, phim thái lan 2014, phim thái lan hay nhất, phim thai lan hay nhat, phim hanh dong thai lan moi nhat, phim hành động, phim hanh dong, phim hành động mới nhất, phim hanh dong moi nhat, phim hành động hay nhất, phim hanh dong hay nhat, phim hành động 2014, phim hanh dong 2014, phim hành động 2014 mới nhất, phim chiếu rạp, phim chieu rap, phim chiếu rạp hay nhất, phim chiếu rạp 2014, cảnh sát đặc nhiệm, canh sat dac nhiem, phim cảnh sát đặc nhiệm, phim canh sat dac nhiem, cảnh sát đặc nhiệm 2014, canh sat dac nhiem 2014, phim võ thuật, phim võ thuật thai lan, vo thuat thai lan, quyền thái, phim quyền thái, phim quyen thai, phim vo thuat thai lan, phim lẻ hay, phim lẻ mới nhất, phim lẻ 2014,

Phim HD ► Tình Người Duyên Ma Phần 2 ◄ Phim Kinh Dị Tình Cảm Siêu Hay Thái Lan 2014

Add to EJ Playlist  Phim HD ► Tình Người Duyên Ma Phần 2 ◄ Phim Kinh Dị Tình Cảm Siêu Hay Thái Lan 2014 Phim HD ► Tình Người Duyên Ma Phần 2 ◄ Phim Kinh Dị Tình Cảm Siêu Hay Thái Lan 2014 Phim HD ► Tình Người Duyên Ma Phần 2 ◄ Phim Kinh Dị Tình Cảm Siêu Hay Thái Lan 2014 Phim HD ► Tình Người Duyên Ma Phần 2 ◄ Phim Kinh Dị Tình Cảm Siêu Hay Thái Lan 2014 Phim HD ► Tình Người Duyên Ma Phần 2 ◄ Phim Kinh Dị Tình Cảm Siêu Hay Thái Lan 2014 TAGs: all in one hd funny funy house,phim,worl d cup 2014 brasil hd,Phim HD.Movie HD,Phim hay nhất 2014,phim hay nhat,phim 2014,phim hay nhất,phim hay 2014,phim tình cảm hay,phim tam ly,phim kinh dị,phim hài hay nhất,phim hai 2014,phim full HD,phim hay,phim tâm lý tình cảm,phim ma,phim hành động hay nhất,phim hanh dong hay nhat 2014,phim chau tinh trì 2014,phim châu tinh trì hay nhất,phim hay HD

Last Summer - ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย (HD)

Add to EJ Playlist  "ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย" เป็นภาพยนตร์ไทย แนวสยองขวัญ เข้าฉายในโรงภาพ ยนตร์ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องย่อ จอย (อาย - พิมพกานต์ แพร่คุณธรรม) เด็กสาวอนาคตสดใ สในวงการบันเทิง โพสต์สเตตัสว่า "อยากตาย" ทำให้ สิงห์ (เก้า - จิรายุละอองมณี) หนุ่มหล่ออนาคตไ กลอยากปลอบใจ จึงแอบขับรถพ่อม ารับเธอกับเพื่อ นสนิท มีน (ปันปัน - สุทัตตา อุดมศิลป์) โดยพาคู่หู กานต์ (สบาย - กฤษสถาปนพิทักษ์ กิจ) ไปเที่ยวทะเลด้ว ยกันเป็นครั้งแร ก !!!..... แต่ค่ำคืนแห่งคว ามสนุกกลับกลายเ ป็นคืนสยอง เมื่อเกิดโศกนาฏ กรรมไม่คาดฝัน คือ "จอยตาย" แต่ผีจอยยังคงตา มติดทั้งคนรักเพ ื่อนสนิทและน้อง ชาย ติ่ง (เบสท์ - เอกวัฒน์เอกอัจฉ ริยา) เพราะ "คนตายอยากบอก.. . แต่คนพลาดไม่อยา กจำ" จนเป็นเหตุให้เก ิดเรื่องราวระทึ กขวัญที่เขย่าหั วใจของคนเคยเป็น วัยรุ่นทุกคน !!!.....

เยาวราช

Add to EJ Playlist  ภาพยนตร์ไทยสุดเ จ๋ง

Phim ma kinh dị nhất Thái Lan - Chơi Ngãi 2 - Full HD

Add to EJ Playlist  Phim ma kinh dị nhất Thái Lan Chơi Ngãi 2 Full HD

Lá Thư Kí Ức HD - Timeline ( Phim Thái Lan 2014 )

Add to EJ Playlist  lá thư kí ức, phim timeline thái lan, phim thái lan mới nhất, phim thái cảm động nhất, phim thái lan cảm động mới nhất, phim thái lan 2014, THANKS VIETSUB THAI VIDEO FANPAGE . JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM: http://join.qui zgroup.com/ .

[SIAMovies][Vietsub] Đội quân nhí nhố - Dream Team 2008

Add to EJ Playlist  Xem các bộ phim Thái tại [http://www.sia movies.vn/]

The Rocket บุญติดจรวด

Add to EJ Playlist  เรื่องย่อ ประเทศลาว: อาโล เด็กชายวัย 10 ขวบ ที่ใครๆ ต่างเชื่อว่าเขา เป็นตัวซวย ถูกกล่าวโทษว่าเ ป็นต้นเหตุของหา ยนะที่เกิด­ขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา เมื่อครอบครัวขอ งเขาต้องเสียบ้า นและถูกขับ­ไล่ใ ห้ออกไป อาโลได้พบกับ เกีย เด็กกำพร้าวัย 9 ขวบที่เต็มไปด้ว ยความร่าเริงสดใ สและลุงเพอ­ร์เพ ิลที่ไม่เหมือนค นทั่วไป เพอร์เพิลเป็นอด ีตทหาร ใส่สูทสีม่วงสไต ล์เจมส์ บราวน์ อาโลต้องดิ้นรนใ นการเป็นผู้นำคร อบครัว เพอร์เพิลและ เกีย ออกจากพื้นที่ที ่ได้รับความเสีย หายจากสงคร­ามเพ ื่อหาบ้านใหม่ โดยยึดถือความไว ้วางใจที่พ่อมีต ่อเขาเป็นร­ากฐา นในการต่อสู้ ในการพิสูจน์ครั ้งสุดท้ายว่าเขา ไม่ใช่ตัวซ­วย อาโลสร้างบุญติด จรวดขนาดใหญ่เพื ่อลงแข่งขั­นการ จุดบุญติดจรวดที ่อันตรายที่สุดแ ละมีรา­งวัลใหญ่ ที่สุดในรอบปี: เมื่อบุญติดจรวด ของเขาทะยานขึ้น ฟ้า สวรรค์จะให้อภัย เขา ภาพยนตร์: บุญติดจรวด (The Rocket) ค่าย/ผู้จัดจำหน ่าย: บริษัท สาบาน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (จัดจำหน่ายในปร ะเทศไทย) นักแสดง: เทพ โพธิ์งาม, ด.ช. สิทธิพล ดีเสมอ, ด.ญ. รุ้งน้ำ แก้วใสน้ำ, บุญศรี ยินดี, สัมฤิทธิ์ วาริน, อลิส เครือวรรณวงศ์ กำกับการแสดง: คิม มอร์ดันท์ บทภาพยนตร์: คิม มอร์ดันท์ ผู้สร้าง: ซิลเวีย ซิลซินสกี อำนวยการสร้าง: ตรีเพชร รุกขชาติ, ซิลเวีย ซิลซินสกี กำหนดฉาย: 6 ก.พ. 2557 (เฉพาะเครือ SF Cinemas) แนวหนัง: ดราม่า, เยาวชน ความยาว: 96 นาท

Thai Movie Jolly Rangers 2010

Add to EJ Playlist  Invite you to watch the next clip at: Wait there, but the best film from the New Movise 2014

Paradoxocracy ประชาธิป"ไทย"

Add to EJ Playlist  ประชาธิป'ไทย กำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง และ ภาสกร ประมูลวงศ์

Thai movie comedy 2014HD

Add to EJ Playlist  Thai movie comedy 201 4HD

โลงจำนำ PAWN SHOP fullHD 2013

Add to EJ Playlist  Pawn Shop โลงจำนำ http://youtu.be /myNSu3GvKaI ในหนังเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวขอ ง คู่สามีภรรยา.. หนึ่ง (กฤษดา สุโกศล แคล์ป) มีอาชีพเป็นนักแ ต่งเพลง ดาว (ศุภักษร ไชยมงคล) ทั้งคู่ใช้ชีวิต อย่างเรียบง่าย ใช้เงินเก็บที่ม ีอยู่เพื่อซื้อบ ้าน ซื้อรถ และลงทุนเปิดผับ เล็ก ๆ แต่ธุรกิจของเขา ก็ไม่ได้เป็นไปต ามที่หวัง วันหนึ่ง... หนึ่งขับรถชนลูก เพื่อนบ้านที่สน ิทสนมกันอย่างดี จนเด็กน้อยอาการ โคม่า และนอนเป็นเจ้าห ญิงนินทาไม่รู้ต ัว ทั้งสองสามีภรรย าต้องร่วมกันชดใ ช้ในสิ่งที่เกิด ขึ้น หนึ่งจึงตัดสินใ จนำของเก่าที่มี อยู่ทั้งหมด ออกเดินทางไป ณ โรงจำนำแห่งหนึ่ ง เมื่อไปถึง... มูลค่าสิ่งของที ่เขานำมาไม่เพีย งพอกับจำนวนเงิน ที่เขาต้องการ หลงจู้ เจ้าของโรงจำนำ ซึ่งเป็นคนที่มี ความเชื่อเรื่อง ภูตผีวิญญาณ โดยมีการเซ่นไหว ้ผีอยู่เป็นประจ ำ ได้เสนออีกหนึ่ง ทางเลือกให้กับห นึ่ง คือ ให้จำนำตัวเองกั บผี ในช่วงวิกฤตของช ีวิต... เขาทั้งคู่ไม่มี ทางให้เลือกมากน ัก หนึ่งจึงตัดสินใ จจำนำตัวเองกับผ ี เพื่อแลกกับเงิน 1 ล้านบาท โดยที่เค้าไม่อา จรู้เลยว่า จะได้พบเจอกับสิ ่งใด ณ โรงจำนำแห่งนี้. .. โลงจำนำ ภาพยนตร์ผีที่แต กต่างกำลังจะสร้ างปรากฏการณ์ ใหม่กับคำว่า หนังผี

บนบานศาลกล่าว (The Pray) [2014]

Add to EJ Playlist  ว่ากันว่าทุกเรื ่องเล่าขานย่อมม าจากความเชื่อขอ งกลุ่มบุคคล ไม่เว้นแม้แต่เร ื่องการบนบานศาล กล่าว ที่ว่า หากบนบานสิ่งใดไ ว้ เมื่อได้สมดังใจ แล้ว หากไม่ไปแก้ที่ต นได้ขอเอาไว้ นั่นย่อมหมายถึง จุดจบของคนๆนั้น แล้วคุณล่ะ? เชื่อในเรื่องขอ งการบนบานศาลกล่ าวไหม? It is said that all tales comes from the beliefs of the group. Even the oath, a vow that if anything. When one's mind If he was asked to solve it. That would mean the end of that person, are you? Believe in the oath you?

Thai Horror Movie Alone Engsub

Add to EJ Playlist  Lazy Town,Lazy Town full episodes,Lazy Town season 3,Lazy Town season 5 episodes 30,Lazy Town cartoon,Lazy Town season 1 episode 1,Lazy Town . Lazy Town,Lazy Town full episodes,Lazy Town season 3,Lazy Town season 5 episodes 30,Lazy Town cartoon,Lazy Town season 1 episode 1,Lazy Town new episodes 2014,Lazy Town. Lazy Town,Lazy Town full episodes,Lazy Town season 3,Lazy Town season 5 episodes 30,Lazy Town cartoon,Lazy Town season 1 episode 1,Lazy Town . Lazy Town,Lazy Town full. Lazy Town Lazy Town Lazy Town Lazy Town Lazy Town Lazy Town Lazy Town Lazy Town Lazy Town Lazy Town Lazy Town Lazy Town episode Lazy Town episode Lazy Town episode Lazy Town episode Lazy Town episode Lazy Town episode Lazy Town episode Lazy Town episode Lazy Town episode Lazy Town full episode Lazy Town full episode Lazy Town full episode Lazy Town full episode Lazy Town full episode Lazy Town full episode Lazy Town full episode Lazy Town full episode Lazy Town full episode Lazy Town full episode Lazy Town new 2014 Lazy Town new 2014 Lazy Town new 2014 Lazy Town new 2014 Lazy Town new 2014 Lazy Town new 2014 Lazy Town new 2014 Lazy Town new 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 Lazy Town full episodes new episodes 2014 full episode full episode full episode full episode full episode full episode full episode full episode episode episode episode episode episode episode episode episode Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Lazy Town full episodes Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

ผีช่องแอร์ เต็มเรื่อง หนัง HD

Add to EJ Playlist  ผีช่องแอร์ เป็นภาพยนตร์สยอ งขวัญกำกับโดยทิ วา เมยไธสง เนื้อเรื่องย่อ[ แก้] กลุ่มนักดนตรีวั ยรุ่น ประกอบไปด้วย พิมพ์นักร้องนำ และเพื่อนร่วมวง ดนตรีอีก 5 คน ได้เดินทางมาเล่ นดนตรีและเข้าพั กในโรงแรมแห่งนี ้ ภายในห้องพักที่ เหลืออยู่เพียงห ้องเดียวเท่านั้ น คือห้อง 409 ซึ่งเป็นห้องที่ "แสงดาว" หญิงขายบริการเบ อร์หนึ่งของโรงแ รมถูกฆาตกรรมอย่ างโหดเหี้ยมสยดส ยอง โดยการตัดคอและน ำเอาหัวของแสงดา วมาทิ้งไว้ที่ช่ องแอร์ หลังจากเกิดเรื่ องราวต่างๆ ขึ้นกับสมาชิกใน วง โดยเริ่มจาก บอยที่ถูกรถชนกร ะเด็นพุ่งทะลุผ่ านกระจกตกลงตายอ ย่างสยดสยอง และกบ ที่เกิดความกลัว จนถึงสุดขีด หยิบปืนขึ้นยิงม ั่วจนไม่สามารถข ัดขืนแรงสะกดของ แสงดาวที่หันปลา ยปืนเข้าหาตัวจน ปืนลั่นกรอกปากต ายคาที่ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับส มาชิกทุกคน ก็มีแค่ พิมพ์และหนุ่ย เท่านั้นที่มีชี วิตที่เหลือรอด พิมพ์นั่งเล่าเห ตุการณ์ทั้งหมดท ี่เกิดขึ้นกับเธ อและเพื่อนกลุ่ม นักดนตรีให้กับต ำรวจฟัง หลังจากที่เธอต้ องเสียเพื่อนแต่ ละคนไปจนเหลือแค ่เธอกับหนุ่ย หนุ่ยต้องเข้าไป นอนในโลงศพทุกคื นเพื่อจะรักษาชี วิตไว้ได้ พิมพ์เล่าต่อว่า ปัจจุบันแสงดาวไ ม่มาปรากฏตัวให้ เธอเห็นเลย อาจเป็นเพราะว่า เธอเป็นผู้หญิงเ หมือนกันก็ได้ แล้วคำถามที่ว่า ใครฆ่าแสงดาว เธอก็ให้คำตอบว่ า อาจเป็นผู้ชายคน ใดคนหนึ่งที่ตาย ไปนานแล้วอย่างไ ม่มีคนดูแลและทุ กข์ทรมานที่สุดก ็เป็นได้ ตำรวจได้นำตัวพิ มพ์ไปถ่ายรูปเก็ บประวัติแต่เมื่ อล้างรูปออกมาผู ้หญิงที่อยู่ในร ูปนั้นกลับกลายเ ป็นแสงดาว

เรื่องตลก 69 6ixtynin9

Add to EJ Playlist  เรื่องตลก 69 6ixtynin9NEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   Mox   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  

Related Uploaders:

Related Playlists:
231 หนังไทย เต็มเรื่อง Full
100 หนังไทย เต็มเรื่อง Full 2013 หนัง
9 หนังไทย เต็มเรื่อง - Full
67 หนังไทย เต็มเรื่อง
20 หนังไทย HD เต็มเรื่อง
27 08.14หนังไทย
149 หนังไทยน่าดูFull
8 หนังไทย
48 หนังไทยเต็มเรื่อง
29 หนังไทยเต็มเรื่อง
47 หนังแอ็คชั่น ต่างประเทศ พากย์ไทย
3 หนังใหม่, 2014, เต็มเรื่อง, หนังตลก, หนังไทย, ภาพยนตร์ไทย2015
42 หนังไทย
24 หนังไทยยย
44 #หนังไทย หนังผี เขย่าขวัญ
5 หนังไทย ภาพยนตร์ไทย2014เต็มเรื่อง 2557-06-24 15-52
7 หนังไทยเต็มเรื่อง
13 หนังไทยเต็มเรื่อง
10