New Music Artist Videos
30 Videos. Showing from #1
เพลงสำหรับนั่งสมาธิ

Add to EJ Playlist  ตัวช่วยในการฝึก สมาธิสำหรับผู้เ ริ่มต้นฝึกสมาธิ

ดนตรีธรรมชาติเพื่อสมาธิ

Add to EJ Playlist  ดนตรีธรรมชาติ ตัวช่วยนำอารมณ์ สมาธิ

relax เพลงสมาธิ รุงอรุณ

Add to EJ Playlist  relax เพลงสมาธิ สามารถรับแผ่น CD เพลงสมาธิ พร้อมส่ง 100 บาท โดยส่งข้อความที ่อยู่มาที่ s_oan@hotmail.c om 08 3548 9627 www.shopping-ok .biz

relax เพลงสมาธิ

Add to EJ Playlist  relax เพลงสมาธิ สามารถรับแผ่น CD เพลงสมาธิ พร้อมส่ง 100 บาท โดยส่งข้อความที ่อยู่มาที่ s_oan@hotmail.c om 08 3548 9627 www.shopping-ok .biz

เพลงสมาธิ 1

Add to EJ Playlist  เพลงสมาธิ 1 สำหรับฟังประกอบ การเจริญภาวนา ทำให้เกิดสมาธิ

relax เพลงสมาธิ

Add to EJ Playlist  relax เพลงสมาธิ สามารถรับแผ่น CD เพลงสมาธิ พร้อมส่ง 100 บาท โดยส่งข้อความที ่อยู่มาที่ s_oan@hotmail.c om 08 3548 9627 www.shopping-ok .biz

Relax music ruttanatai

Add to EJ Playlist  Relax music ruttanatai อัลบั้มพระรัตนต รัย น้อมประพันธ์เพล งบูชาธรรมโดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ฟรี

relax เพลงสมาธิ รุงอรุณ

Add to EJ Playlist  relax เพลงสมาธิ สามารถรับแผ่น CD เพลงสมาธิ พร้อมส่ง 100 บาท โดยส่งข้อความที ่อยู่มาที่ s_oan@hotmail.c om 08 3548 9627 www.shopping-ok .biz

บทสวดมนต์จีน กงเหยาเหลียนยูโหว่ย.wmv

Add to EJ Playlist  VCD-CD บทสวดพระโพธิสัต ว์กวนอิม ชุด ฮุกอุ่งกิมเขียก สงวนลิขสิทธิ์ห้ ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ และห้ามนำคลิปลง แผ่นซีดี เพื่อนำไปขาย สงวนสิทธิ์ให้มี บันเทิงภายในบ้า นเท่านั้น

บทเพลงที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย

Add to EJ Playlist  http://boosthea lthy.com บทเพลงช้าๆช่วยใ ห้ร่างกายและจิต ใจของคุณผ่อนคลา ย เปิดฟังระหว่างว ันช่วยให้คุณคลา ยเครียดได้อย่าง ง่ายดาย

พักใจด้วยสมาธิ No.1

Add to EJ Playlist  หลับตาเบาๆ ผ่อนคลายร่างกาย ให้สบายๆ แล้วทิ้งทุกอย่า ง วางทุกสิ่ง หยุดใจนิ่งๆ อย่างเดียว...

Relax Music 1

Add to EJ Playlist  Relax Music 1. This video plays a track by Stephen Rhodes called Voice of Compassion available from www.newworldmus ic.com

หยาดฝน - จำรัส เศวตาภรณ์

Add to EJ Playlist  ผลงานชุดที่สองข อง จำรัส เศวตาภรณ์ และ คณะ เดอะ เรดิโอ

บทภาวนาขณะที่มีความทุกข์

Add to EJ Playlist  บทภาวนาบทนี้ เป็นบทภาวนา เพื่อให้มีสติ เกิดปัญญา เพื่อความเข้าใจ ในกฏแห่งความเป็ นจริงว่า ชีวิตคนเรานั้น ย่อมมีความทุกข์ เป็นธรรมดา และจะได้เข้าว่า ความทุกข์ที่แท้ จริงนั้น เกิดจากสาเหตุอะ ไร มีอะไรเป็นสาเหต ุ เป็นต้นเหตุ ต้นปัญหา จะได้ปล่อยละ ปล่อยวาง แยกแยะให้ถูก เข้าใจให้ถูกต้อ ง เพื่อการแก้ปัญห าที่ถูกจุด ถูกวิธี ตามหลักธรรม

เปียโน สปา... สบาย ; Piano, Spa, Sabai ; Relaxing Music,泰国,笑臉,音乐,自然,放松

Add to EJ Playlist  สนใจสั่งซื้อซีด ีเพลง โทร.ติดต่อ สิทธิโชค เบญจชย ( เจ้าของลิขสิทธิ ์งานเพลง ) โทร. 087 4033219 ; รวมหลากหลายเสีย งแห่งธรรมชาติ บรรเลงผสมผสานสอ ดคล้องไปกับเสีย งเปียโนอย่างลงต ัว..ฟังแล้วสดชื ่น สุขใจ ผ่อนคลาย สบายใจ..โดยทำนอ งมีความเป็นไทยแ ฝงอยู่ถ่ายทอดสำ เนียงเสียงสไตล์ สากล..ที่ใครฟัง ก็อดหลงใหลไม่ได ้สักคน.. ผมมีพรสวรรค์และ พรแสวง ผมเกิดมาเพื่อจะ เป็นนักแต่งเพลง เอกของโลก ผมรักเสียงแห่งธ รรมชาติ..และเสี ยงแห่งดนตรี เมื่อคุณฟังเพลง ของผมแล้วมีความ สุขใจ สดชื่นใจ...ฟังไ ม่เบื่อ..เพลงขอ งผมเป็นอมตะ ผมก็มีความสุขใจ ยิ่ง...เชิญฟังต ัวอย่างครับ สิทธิโชค เบญจชย ; ศิลปินอิสระ, นักแต่งเพลง, นักดนตรี e - mail ; benjoy9@gmail.c om , benjoy9@hotmail .com Let 's enjoy our music.. I do have a talent.I born to be a famous composer of the world.I love the nature of music and rhythm. When you 'll be happy and fresh because It 's last forever and If you interesting my song pls. contact ; 087 4033219 ( Thailand ).. 170 baht / 1 cd. or 5 us dollars ( not include sending fee )..Thank you ; Sithichok Benjachaya ;Artist,Compose r,Musician.e- mail ; benjoy9@gmail.c om, benjoy9@hotmai. com

บทเพลงบูชาเจ้าแม่กวนอิม - 05

Add to EJ Playlist  สนับสนุน ออกแบบ จัดทำ และอัพโหลดข้อมู ลการขึ้นระบบโดย กิตติศักดิ์ ศรีเจริญโชติ โรงเรียนวัดเขา โทร.081-8931843 ห้วยยอด จังหวัดตรัง

Thai Relaxing Song - บันทึกก่อนนอน

Add to EJ Playlist  Thai nature song - Album : Chamras Saewataporn Subscribe me :))

น้ำตาแสงไต้ - ขิม

Add to EJ Playlist  piano - KruPor ขิม - aom Download MP3: http://www.reve rbnation.com/au dio_player/down load_song/51281 09&h=86604 http://www.face book.com/aomkhi m ~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~ นวลเจ้าพี่เอย ล... ด ล ซ ฟ... ซ.... คำน้องเอ่ยล้ำคร ่ำครวญ ร ฟ.... ร ฟ ซ ล ซ ฟ ร........ ถ้อยคำ เหมือนจะชวน ด ล ด...... ด ร ฟ ด ร....... ใจพี่หวลครวญคร่ ำอาลัย ร ด ล... ด ซ ฟ ร ฟ ซ....... น้ำตาอาบแก้ม ด ล..... ด ล ซ ฟ... ซ...... เพียงแซมด้วยเพช รไสว ฟ ฟ..... ร ฟ ซ ล ซ ฟ ร....... แวววับ จับหัวใจ ด ฟ ล ด ร ฟ... ร.... เคล้าแสงไต้งามจ ับตา ร ด ล.... ด ซ ฟ ร... ฟ..... นวลแสงเพชรเกล็ด แก้วอันล้ำค่า ด.... ร ฟ ร..... ฟ ซ..... ล ด ล...... คราเมื่อต้องแสง ไฟส่องมา ฟ... ร ด ด...... ล ซ ฟ.. ซ... แวววาวชวนชื่นชม ล ซ ฟ ร ฟ ซ......... น้ำตาแสงไต้ ด.. ล..... ด ล ซ ฟ... ซ...... ดื่มใจพี่ร้าวระ บม ร ฟ... ร ฟ ซ ล ซ ฟ ร........ ไม่อยากพรากขวัญ ภิรมย์ ด ล ด.... ล ด ร ฟ... ร....... จำใจข่มใจไปจากน วล ร ด ล.... ด ซ ฟ ร... ฟ...... นวลเจ้าพี่เอย ล... ด ล ซ ฟ... ซ........ นวล เจ้าพี่เอย ซ.... ล ซ ฟ ร... ฟ...... ~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~

Background Music Instrumentals - relaxdaily - B-Sides N°1

Add to EJ Playlist  Relaxdaily's background music instrumentals; slow, peaceful, atmospheric music that can be used as a soundtrack for multiple activities. Download: https://itunes. apple.com/album /b-sides-n-1/id 591983593 Depending on your interrest you might use my music in your relaxation music playlist, as yoga music or as meditation music (I know, this is not the ordianary music for meditation, but it works for many people). You might also use it as music whily you're studying, doing homework, working (mentally, creatively), reading, writing, while thinking or reflecting, dreaming, reviewing, making future plans. Some use it as „sleep music" (though there might be better sleep music out there...). Call it chillout, ambient, New Age, instrumental, or background music -- this is not as much about a genre as it is about a feeling. A way of life. With the relaxdaily project, I try to take a little heat from our (generally) too busy lives. I try to deliver a soundtrack for you, when you feel the need for some positive, cooling, liberating tunes. Hope you enjoy my music, Michael (relaxdaily) B-Sides N°1 is a collection of 32 tracks that I created during the first 6 months of this project. if you like this, you might enjoy the following long, relaxing music mixes: “Season 3”: http://youtu.be /AzqTd73CCrA “Forest”: http://youtu.be /rRW3R1TFUTY visit my YouTube music channel: http://goo.gl/1 WLRB the website I’m building: http://relaxdai ly.net/ © 2011-2015 relaxdaily Excerpt from Wikipedia on ambient music: ...Beyond the major influence of Brian Eno, other musicians and bands added to the growing nucleus of music that evolved around the development of "Ambient Music". While not an exhaustive list, one cannot ignore the parallel influences of Wendy Carlos, who produced the original music piece called "Timesteps" which was then used as the filmscore to Clockwork Orange, as well as her later work Sonic Seasonings. Other significant artists such as Mike Oldfield, Jean Michel Jarre and Vangelis have all added to or directly influenced the evolution of ambient music. Adding to these individual artists, works by groups such as Pink Floyd, through their albums Ummagumma, Meddle and Obscured by Clouds. Other groups including Yes with their album Tales from Topographic Oceans, the Hafler Trio, Tangerine Dream, Popol Vuh, Can, and Kraftwerk have all added distinctive aspects to the growing and diversified genre of ambient music... Further relaxed tags: relaxation music, music for stuying, music for learning, background music, music for meditation, music to relax, instrumental music, minecraft music, study music, music for homework, yoga music, spiritual music, ambient music, relaxdaily, chillout, slow music, piano music, soothing music, new age music, peaceful music, beautiful music, anti-stress music, sleep music, entspannungsmus ik, musica relax, relaxing music, musica rilassante, spiritualismo, zen music, massage music, spa music, enya, soundtrack, soft music, slow music, musica anti-stress, ea games, healing music, wellness music, piano music, guitar music, mood music, youtube music, relax music playlist, 16:9, HD, tranquil music, slow instrumental, peaceful music, positive, minecraft, game music, slow background music, music for meditation, musica relax, wonderful music, chill study music, musica chillout, chillout study music, relax daily, nujabes, new age music playlist, musica de relax, homework music relaxing, musica rilassante playlist, ambient music for studying, music for relax, soft instrumental music, blank and jones, best soft music, peaceful tunes, soft tunes, peaceful background music, peace music, positive background music, soothing background music, entspannungsmus ik baby, baby music, soothing music, relaxing study music, guitar music, musica zen, royality free music, slow music instrumental, background music instrumental, slow instrumental music, slow instrumentals mood music instrumental

Background Music Instrumentals 2 - slow beautiful soundtrack like music - relaxdaily 1.5

Add to EJ Playlist  Instrumental background music, beautiful slow quiet music, ambient mood music, like soundtrack music: http://relaxdai ly.net A 2+ hour soft instrumental music mix suitable as work music, relax music, music for learning and studying, or simply for your well-being. A word from the creator: This is a mix of 18 instrumental tracks I composed and recorded over a period of 9 months in 2012. I began the relaxdaily project in August 2011 with the vision to create a place for you with an ever growing library of calm music for the mind, body and soul. How you use the tunes, is up to you. I put lots of soul, love and energy into every single piece, and I hope you can feel that. Since the summer of 2012 I began also to capture film footage of cool nature places, which I believe can make us feel good, too. You can explore more videos on my channel http://www.yout ube.com/relaxda ily . Of course, watching these is no substitute for going out into nature on your own ;) Do that often, it's healthy! - Michael (relaxdaily) Listen to another long relaxdaily music playlist: http://youtu.be /4hKQz-WeHpQ Visit California - the map and route I used for making this video: http://goo.gl/m aps/E53xp All rights reserved © 2013, relaxdaily Excerpt from Wikipedia on ambient music: ...Beyond the major influence of Brian Eno, other musicians and bands added to the growing nucleus of music that evolved around the development of "Ambient Music". While not an exhaustive list, one cannot ignore the parallel influences of Wendy Carlos, who produced the original music piece called "Timesteps" which was then used as the filmscore to Clockwork Orange, as well as her later work Sonic Seasonings. Other significant artists such as Mike Oldfield, Jean Michel Jarre and Vangelis have all added to or directly influenced the evolution of ambient music. Adding to these individual artists, works by groups such as Pink Floyd, through their albums Ummagumma, Meddle and Obscured by Clouds. Other groups including Yes with their album Tales from Topographic Oceans, the Hafler Trio, Tangerine Dream, Popol Vuh, Can, and Kraftwerk have all added distinctive aspects to the growing and diversified genre of ambient music... Further relaxed tags: relaxation music, music for studying, music for learning, background music, music for meditation, music to relax, instrumental music, minecraft music, study music, music for homework, yoga music, spiritual music, ambient music, relaxdaily, chillout, slow music, piano music, soothing music, new age music, peaceful music, beautiful music, anti-stress music, sleep music, entspannungsmus ik, musica relax, relaxing music, musica rilassante, spiritualismo, zen music, massage music, spa music, enya, soundtrack, soft music, slow music, musica anti-stress, ea games, healing music, wellness music, piano music, guitar music, mood music, youtube music, relax music playlist, 16:9, HD, tranquil music, slow instrumental, peaceful music, positive, minecraft, game music, slow background music, music for meditation, musica relax, wonderful music, chill study music, musica chillout, chillout study music, music for video, relax daily, nujabes, new age music playlist, musica de relax, homework music relaxing, musica rilassante playlist, ambient music for studying, music for relax, soft instrumental music, blank and jones, best soft music, peaceful tunes, soft tunes, peaceful background music, peace music, positive background music, soothing background music, entspannungsmus ik baby, baby music, soothing music, relaxing study music, guitar music, musica zen, royality free music, slow music instrumental, background music instrumental, slow instrumental music, slow instrumentals, mood music instrumental

LONG Playlist of Sleep Music - Relaxing Calm Piano Music to Study - Relaxation Music Album

Add to EJ Playlist  Want to learn how to play the piano online? CLICK the link below for online video lessons and downloadable pdf's. Mobile device friendly! http://79effc2e 4lkc8q9fs4t9mvd 8ua.hop.clickba nk.net/ ♫Over 60 minutes of relaxing sleep and study music on the piano Calm, soft, and relaxing!♫ CLICK HERE FOR MORE RELAXING MUSIC: https://www.you tube.com/user/B uckeye198181/vi deos ♫Available on iTunes and Amazon MP3 "Ivory Dreams" by Sean Beeson Relaxation Music Album

Sleep Music: Sleeping Music and Relaxing Music for Sleeping,Relax,Lullabies to help you Sleep

Add to EJ Playlist  https://itunes. apple.com/us/al bum/bedtime-son gs-new-age-slee ping/id58120374 1 and https://itunes. apple.com/us/al bum/video-backg round-music-sha des/id576163009 ?l=it&ls=1 www.meditationr elaxclub.com https://www.fac ebook.com/pages /Meditation-Rel ax-Club/5273101 00623985 Sleep music: Non stop music for Sleeping,Relax, Meditate,Massag e,Yoga.New age Ambient Music, Soothing Music, Tranquil Music,Sleeping Songs for Insomnia, Deep Sleep and Deep Sleeping One Hour Non Stop Music Video for Baby Sleep Drone Music Royalty free music

รวมดนตรีจีนบรรเลงเพราะๆ ชุดที่ 1 [Chinese Instrumental Music] By pum

Add to EJ Playlist  รายชื่อเพลง 0:00 星 (suburu) 04:18 Happy Arabia 08:27 上海滩 12:29 心神合 16:30 千千阙歌 20:56昨日重现 25:17 特别的爱给特别的你 30:05 犯错 33:15 Take me to your heart 37:32 味道 41:12 阿弥陀佛在心间 46:33相思 50:47 青花瓷 54:40沧海一声笑 57:30 似是故人来 1:01:39月光下的凤尾竹 1:06:58月亮代表我的心

เพลงบรรเลงพิณจีนสิริมงคล

Add to EJ Playlist  ..ขออนญาตเจ้าขอ งลิขสิทธิ์ภาพแล ะเสียงด้วยน­ะคร ับ เรานำมาเผยแพร่เ พื่อเป็นธรรมทาน เพื่อโลกร่มเย็น มิได้แสวงหาผลปร ะโยชน์ทางการเงิ นแต่อย่างใ­ด นอกจากผลประโยชน ์คือความสุขในจิ ตใจของผู้ชมเท่า นั้น ขออานิสงส์ผลบุญ นี้ส่งผลให้ท่าน เจริญรุ่งเ­รือง ด้วยเทอญฯ ขอบคุณครับ สาธุๆๆ เก้าเก้าอาศรม สะสมบุญก่อนบุญห มด www.facebook.co m/99RsomNEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  

Related Uploaders:

Related Playlists:
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงบรรเลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
ทำสมาธิ
เพลง นั่ง สมาธิ..ธิเบต
ดนตรีบรรเลง สมาธิและพักผ่อน
สมาธิเด็ก
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิโยคะ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ บทสวด
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงบรรเลงบำบัดจิต
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงสำหรับนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงสำหรับนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงนั่งสมาธิ
เพลงสำหรับนั่งสมาธิ
เพลงทำสมาธิ
นั่งสมาธิสำหรับเด็ก