New Music Artist Videos
104 Videos. Showing from #1
หลินๆ แชมป์เฉลิมกรุง ปี2554

Add to EJ Playlist  หลินๆ อริศรา เตชะวงศ์วัฒนาปร ะกวดร้องเพลง หัวใจเถื่อน การประกวดร้องเพ ลงสืบสานตำนานเพ ลงลูกกรุง ณ ศาลาเฉลิมกรุง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 หลินๆได้เป็นแชม ป์เฉลิมกรุงแล้ว จร้ะ

กลิ่นราตรี พรศุลี+

Add to EJ Playlist  เพลงกลิ่นราตรี ประพันธ์คำร้องโ ดย ทรง สาลิตุล ประพันธ์ทำนองโด ย ครู เอื้อ สุนทรสนาน เพลงนี้ขับร้องใ นคอนเสิร์ต ขุนพลเพลงแห่งวง สุนทราภรณ์ เมื่อ 4 ธ.ค.2548 โดย3นักร้องนำหญ ิงของสุนทราภรณ์ ได้แก่...1.คุณ พรศุลี วิชเวช 2.คุณ สุพรรณิกา ฉายาพรรณ 3.คุณ บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ นับเป็นประวัติก ารณ์แห่งความไพเ ราะของผู้ขับร้อ งทั้ง3 ทิ้งเอาไว้ เพื่อรำลึกถึงคน ๆหนึ่งที่จากไปแ ล้วอย่างไม่มีโอ กาสได้พบกันอีก คือคุณ จิว..บรรจงจิตต์ นั่นเอง

ดอกฟ้าในมือโจร - อิสร์ อิสรพงศ์

Add to EJ Playlist  อีกหนึ่งความภาค ภูมิใจของชมรมเพ ลงแห่งสยาม..... ภาพจากการประกวด ร้องเพลง "เฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง ครั้งที่ 9" ชิงถ้วยพระราชทา น สมเด็จพระเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งน้องอิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ คว้ารางวัลชนะเล ิศนักร้องฝ่ายชา ย ด้วยเพลง "ดอกฟ้าในมือโจร " คำร้อง / ทำนองโดย สง่า อารัมภีร ต้นฉบับโดย ชรินทร์ นันทนาคร ดูแลฝึกสอนและส่ งเข้าประกวดโดยช มรมเพลงแห่งสยาม

เจ้าไม่มีศาล - อิสร์ อิสรพงศ์

Add to EJ Playlist  บันทึกการแสดงสด จากคอนเสิร์ตการ กุศลเพลงแห่งสยา ม ครั้งที่ 3 ตอน เพลงกวีคีตกาล เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ ์ (ซอยอารีย์) จัดโดย ชมรมเพลงแห่งสยา ม ชมรมเพื่อการอนุ รักษ์ เผยแพร่ และสืบสานเพลงไท ยในอดีต และเป็นชมรมที่ร วบรวมเยาวชนคนรุ ่นใหม่เพื่อการส ืบสานเพลงไทยในอ ดีตไว้มากที่สุด เพลง "เจ้าไม่มีศาล" คำร้องโดย แก้ว อัจฉริยะกุล / ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน / ต้นฉบับบันทึกเส ียงครั้งที่ 1 โดย วินัย จุลละบุษปะ และครั้งที่ 2 โดย สมบัติ เมทะนี (ประกอบภาพยนตร์ เรื่อง จุฬาตรีคูณ พ.ศ. 2510) ในคอนเสิร์ตขับร ้องโดย อิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ (ดาวรุ่งเพลงแห่ งสยาม)

ธรรมชาติโหด - หลิน อริศรา

Add to EJ Playlist  - หลิน อริศรา เตชะวงศ์วัฒนา ขับร้องในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ประชัน อุดรธานี ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2554 credit www.kikduu.com ต้นฉบับคือ พุ่มพวง ดวงจันทร์ - ดาวน์โหลด mp3 บางเพลงได้ที่ http://www.4sha red.com/folder/ Zw6FM7KT/_onlin e.html หรือ http://www.medi afire.com/folde r/4qgz8wzcvrw2o /song

ทุ่งรวงทอง-อิสร์ อิสรพงศ์

Add to EJ Playlist  บันทึกการแสดงสด จากมินิคอนเสิร์ ตการกุศลเพลงแห่ งสยาม ครั้งที่ 9 ตอน ละแวกชีวิตไทย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์มานุษยวิทย าสิรินธร (ตลิ่งชัน) จัดโดย ชมรมเพลงแห่งสยา ม ชมรมเพื่อการอนุ รักษ์ เผยแพร่ และสืบสานเพลงไท ยในอดีต และเป็นชมรมที่ร วบรวมเยาวชนคนรุ ่นใหม่เพื่อการส ืบสานเพลงไทยในอ ดีตไว้มากที่สุด เพลง "ทุ่งรวงทอง" คำร้องโดย ชาลี อินทรวิจิตร / ทำนองโดย สมาน กาญจนะผลิน / ต้นฉบับโดย ชรินทร์ นันทนาคร ในคอนเสิร์ตขับร ้องโดย อิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ (ดาวรุ่งเพลงแห่ งสยาม)

ทุ่งรวงทอง-อิสร์ อิสรพงศ์

Add to EJ Playlist  บันทึกการแสดงสด จากมินิคอนเสิร์ ตการกุศลเพลงแห่ งสยาม ครั้งที่ 9 ตอน ละแวกชีวิตไทย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์มานุษยวิทย าสิรินธร (ตลิ่งชัน) จัดโดย ชมรมเพลงแห่งสยา ม ชมรมเพื่อการอนุ รักษ์ เผยแพร่ และสืบสานเพลงไท ยในอดีต และเป็นชมรมที่ร วบรวมเยาวชนคนรุ ่นใหม่เพื่อการส ืบสานเพลงไทยในอ ดีตไว้มากที่สุด เพลง "ทุ่งรวงทอง" คำร้องโดย ชาลี อินทรวิจิตร / ทำนองโดย สมาน กาญจนะผลิน / ต้นฉบับโดย ชรินทร์ นันทนาคร ในคอนเสิร์ตขับร ้องโดย อิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ (ดาวรุ่งเพลงแห่ งสยาม)

คำคน-สุเทพ วงศ์กำแหง.

Add to EJ Playlist  คำร้อง: สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ทำนอง: สมาน กาญจนะผลิน

คำหอม - วินัย จุลละบุษปะ

Add to EJ Playlist  เพลงคำหอม วินัย จุลละบุษปะ ขับร้อง บันทึกเสียงครั้ งแรก พ.ศ. 2492 คำร้อง / แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง / เวส สุนทรจามร (ดัดแปลงจากเพลง ไทยเดิม ลาวคำหอม) เนื้อเพลง / ลมโบกหวนกลิ่นหอ ม หอมชวนเด็ดดอม คำหอมเจ้าเอย กลิ่นนี้พี่เคย เคยได้แนบเขนย อกเอ๋ยหวนคำนึง เพียงแต่กลิ่นล่ องลม ชื่นชมซาบซึ้ง ชวนให้คิดติดตรึ ง ใจประหวัดคะนึงถ ึง ถึงสาวเจ้า ชวนให้ใจพี่เหงา จำว่ากลิ่นเจ้า เศร้าอยู่ในใจ เนื้อเจ้าอวลกลิ ่นประทินเดียวกั น ขวัญเคยแนบขวัญ รักกันชิดใกล้ หอมเอยเคยชื่นใจ หอมใดไม่ซึ้งถึง อารมณ์ ขวัญพุ่มปทุมมา กลีบบัวยั่วตาพล ิ้วพากระเพื่อมล ม ผ่องศรีที่พี่ชม สีนวลชวนชื่นอาร มณ์ ดุจดังสีแพรเจ้า ห่ม ปิดถันกันลมซ้ำช มให้เศร้าใจ เจ้าเอยเจ้าคำหอ มเจ้าเนื้อหอมหอ มชวนใคร่ ต้องจิตเตือนใจย ิ่งคิดไปชวนให้ต ระกอง โอ้มือพี่เคยโลม เล้า สาวเจ้าเคยเอามื อป้อง แต่ไม่พ้นมือพี่ ต้อง หวงยิ่งกว่าทองแ ต่น้องยังให้ชื่ นใจ ยอดชู้คู่เชย ขวัญเอยอย่าเลยจ ากไป โอ้คำหอมเอยเคยช ิดใกล้ อีกนานเท่าใดขวั ญใจจะกลับมา ยอดชู้คู่ชม ภิรมย์ชมชื่นอุร า เพื่อนชายร้อยคน มากล้นค่า ไม่ชื่นอุราเหมื อนเจ้าเพื่อนชม

ทะเลบ้า - วินัย จุลละบุษปะ

Add to EJ Playlist  เพลงทะเลบ้า ขับร้องโดย วินัย จุลละบุษปะ บรรเลงโดย วงสังคีตสัมพันธ ์ คำร้อง : แก้ว อัฉริยะกุล ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน เนื้อเพลง : นั่งคนเดียวพลัด คู่เพ้ออยู่ริมท ะเล มองทะเลว้าเหว่ท วี แต่ได้ยินเสียงซ ่านึกว่าดวงฤดี มองก็มีนทีอันกว ้างใหญ่ ไม่มีใครอยู่อีก เลยคู่เชยก็ไม่ม า แล้วอะไรครืนซ่า มองหาอยู่ไหน ฟังแล้วยังก้องไ ป พาดวงใจเวียนวน อ้อทะเลซัดซ่าร้ องบ้าไปคนเดียว เออทะเลมิเปลี่ย วใจจน ทุ่มตัวเองฟาดฝั ่งคลุ้มคลั่งในก มล คงจะมีทุกข์ทนแล ะหมองไหม้ ฟาดตัวเองอยู่ทำ ไมกลุ้มอะไรหนัก หนา หรือทะเลเป็นบ้า ผวาหวาดไหว ฟังแล้วยังกลุ้ม ใจพาอาลัยอาวรณ์ เสียงยังดังมา ทั้งวันเวลาทะเล บ้าแน่นอน รักคงราญรอน มิเป็นอันนอนเสี ยงดังไม่หย่อนสั กวัน แม้รักเราอับปาง จะจืดจางร้างราฉ ันก็คงเป็นบ้าผว าเช่นนั้น คงวิกลเช่นกัน คงจะรำพันจนตายNEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   Mox   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  


 
Related Playlists:
26 เพลงเก่าร้องใหม่
70 เพลงเก่าโดนๆ
157 เพลงเก่าเพราะๆ
7 เพลงเก่า
74 เพลงเก่าฮิต
177 เพลงเก่า ร้องใหม่ cover ver.
19 เพลงเก่าเพราะๆ
7 (WAI-O) เพลงเก่า Grammy ขึ้นมัธยม
104 เพลงเก่าสุดเพราะ
10 เพลงเก่าชิวๆ
20