New Music Artist Videos
105 Videos. Showing from #1
นางฟ้าจำแลง - สุนทราภรณ์

Add to EJ Playlist  เพลงนางฟ้าจำแลง ขับร้องโดย เอื้อ สุนทรสนาน (สุนทราภรณ์) ภาพ นางสาวไทยพ.ศ. 2477 - 2545 คำร้อง : แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน เนื้อเพลง : โฉมเอยโฉมงาม อร่ามแท้แลตะลึง ได้เจอครั้งหนึ่ ง เสน่ห์ซึ้งตรึงใ จ ครั้งเดียวได้ชม สมัครภิรมย์รักใ คร่ พันผูกใจไม่ร้าง รา น้ำคำลือเลื่องไ ปทั่วทั้งเมืองน านมา ชมว่าวิไลงามตาด ังเทพธิดาองค์หน ึ่ง มาเห็นเต็มตาพลอ ยพารำพึง ติดตรึง ชวนให้คะนึงอาจิ ณ เห็นเพียงนิดเดี ยวให้ซาบเสียววิ ญญา ได้ชมโฉมหน้าดัง หยาดฟ้ามาดิน โสภาท่าทางดูช่า งสำอางงามสิ้น คำที่ยินยังน้อย ไป หรือว่าชาติก่อน นางได้รับพรของใ คร คงสร้างผลบุญยิ่ งใหญ่ จึงได้วิไลงามตา นางฟ้าองค์ใดแปล งกายลงมา จึงงามดังเทพธิด าลาวัณย์

ลาภูพิงค์ - สุนทราภรณ์

Add to EJ Playlist  คำร้อง "ธาตรี" - สมศักดิ์ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน บันทึกเสียงครั้ งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2512 (A.D. 1969) ขับร้อง เอื้อ - บุษยา หรือ พิมผกา (ในเว็บสุนทราภร ณ์.เน็ต บอกว่า พิมพ์ผิดเป็น สุนทราภรณ์ / บุษยา รังสี จริงๆแล้วที่บัน ทึกเสียงลง ซีดี คือ สุนทราภรณ์ / พิมผกา) โอ้เคยภิรมย์สุข สมจินต์ แผ่นฟ้าแผ่นดินเ ชียงใหม่ ขวัญข้าคือดอยสุ เทพเด่นไกล ภูพิงค์นั่นไงชี วิตแห่งเรา ไม่ลืมร้างราสาม ัคคี ที่สวนดอกนี้ไงเ ล่า สายธารห้วยแก้วเ ย็นใสดั่งเงา เหมือนใจพวกเราใ สเย็นดั่งธาร ทองกวาวเหมือนคว ามฝัน ร่วงพลันเตือนถึ งวันคืนผ่าน อยู่กันมานาน รวมมิตรสราญสราญ สดใส แต่วันนี้ไปไม่เ หลือเลย ลาแล้วที่เคยเชย ใกล้ ขอลาโอ้ลาที่รัก แห่งใจ ถึงกายห่างไปฝัง ใจไม่เลือน ข้อมูลจาก บ้านคนรักสุนทรา ภรณ์ websuntaraporn. com

ฝนหยาดสุดท้าย บุษยา รังสี

Add to EJ Playlist  คำร้องโดย พรพิรุณ ทำนองโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน บันทึกเสียงครั้ งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ โดย คุณบุษยา รังสี เป็นผู้ขับร้อง

ใจเอย - มาช่า

Add to EJ Playlist  ใจเอย - มาช่า

แดนนภา - บุษยา รังสี

Add to EJ Playlist  คำร้องโดย นนอ. ประมุข แสงอร่าม ทำนองโดยครูเอื้ อ สุนทรสนาน ขับร้องโดย บุษยา รังสี เป็นเพลงที่แต่ง ให้กับโรงเรียนน ายเรืออากาศ

คำคน-สุเทพ วงศ์กำแหง.

Add to EJ Playlist  คำร้อง: สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ทำนอง: สมาน กาญจนะผลิน

ฝากฟ้าสั่งดิน

Add to EJ Playlist  เพลง "ฝากฟ้าสั่งดิน" ขับร้องโดย คุณสุเทพ วงศ์กำแหง ฝากฟ้าฝากดิน ฝากความถวิลแห่ง ใจ สั่งไปถึงทรามวั ย ต่างแทนหัวใจแหล ะปลายลิ้น ว่าความรักพี่ ชาตินี้ชาติไหนไ ม่สิ้น ประกาศให้ฟ้าได้ ยิน ประกาศให้ดินเป็ นพยาน เอ่ยรักฝากดิน ได้ยินสงเคราะห์ ช่วยที บอกจอมขวัญเทวี บอกความภักดีด้ว ยวิญญาณ หากเกินคว้าไขว่ จะป่ายปีนไปพบพา น เพื่อพบนงคราญ จะทะยานให้ถึงซึ ่งเธอ ใครจะคิดจะริษยา จะเร้นซ่อนเธอหน ีหน้า พี่จะหากว่าจะเจ อ ให้เอาพี่ไปประห าร วิญญาณก็จะรักเธ อ มั่นต่อเธอซื่อต ่อเธอ อยู่เสมออาจิณต์ แก้วเอ๋ยแก้วตา ตอบคำให้ฟ้าได้ฟ ัง หากไม่คิดชิงชัง ฝากฟากฟ้าฟังช่ว ยสั่งดิน ว่าเจ้ารักพี่ ปรานีเถิดหนอยุพ ิน ฝากฟ้าสั่งดิน ให้พี่ยินคำรักจ ากเธอ

ช้อนนาง - สุเทพ วงศ์กำแหง

Add to EJ Playlist  เพลงนี้ผูประพัน ธ์คำร้องคือ ธาตรี ทำนองโดย เวส สุนทรจามร ผู้ที่ขับร้องคน แรก วินัย จุลละบุษปะ

ฝากฟ้าสั่งดิน

Add to EJ Playlist  เพลง "ฝากฟ้าสั่งดิน" ขับร้องโดย คุณสุเทพ วงศ์กำแหง ฝากฟ้าฝากดิน ฝากความถวิลแห่ง ใจ สั่งไปถึงทรามวั ย ต่างแทนหัวใจแหล ะปลายลิ้น ว่าความรักพี่ ชาตินี้ชาติไหนไ ม่สิ้น ประกาศให้ฟ้าได้ ยิน ประกาศให้ดินเป็ นพยาน เอ่ยรักฝากดิน ได้ยินสงเคราะห์ ช่วยที บอกจอมขวัญเทวี บอกความภักดีด้ว ยวิญญาณ หากเกินคว้าไขว่ จะป่ายปีนไปพบพา น เพื่อพบนงคราญ จะทะยานให้ถึงซึ ่งเธอ ใครจะคิดจะริษยา จะเร้นซ่อนเธอหน ีหน้า พี่จะหากว่าจะเจ อ ให้เอาพี่ไปประห าร วิญญาณก็จะรักเธ อ มั่นต่อเธอซื่อต ่อเธอ อยู่เสมออาจิณต์ แก้วเอ๋ยแก้วตา ตอบคำให้ฟ้าได้ฟ ัง หากไม่คิดชิงชัง ฝากฟากฟ้าฟังช่ว ยสั่งดิน ว่าเจ้ารักพี่ ปรานีเถิดหนอยุพ ิน ฝากฟ้าสั่งดิน ให้พี่ยินคำรักจ ากเธอ

ธรรมชาติโหด - หลิน อริศรา

Add to EJ Playlist  หลิน อริศรา เตชะวงศ์วัฒนา ขับร้องในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ประชัน อุดรธานี ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2554 credit www.kikduu.com ต้นฉบับคือ พุ่มพวง ดวงจันทร์NEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  

Related Uploaders:

Related Playlists:
เพลงเก่าโดนๆ
เพลงเก่า GMM
เพลงเก่า ร้องใหม่ cover ver.
เพลงเก่าเพราะมาก
เพลงเก่า 2000+
เพลงเก่าสุดเพราะ
เพลงเก่าเพราะๆนะ
รวมเพลงเก่าRsยุค90
เพลงเก่าโดนๆ
Kamikaze เพลงเก่า-ใหม่ สนุก ๆ
เพลงเก่าคีตา
เพลงเก่ามากๆๆ
เพลงเก่าผู้หญิงร้องเพราะมาก
เพลงเก่า '90
เพลงเก่าเพราะมากๆๆๆๆๆ
ไม่ลืมเพลงเก่า
เพลงเก่าน่าฟัง
รวมเพลงเก่าค่ายคีตา
เพลงเก่า เหงาๆ
เพลงเก่า+เพลงใหม่ ฟังเพลินๆ
รวมเพลงอาร์เอส
เพลงเก่าอมตะ
เพลงเก่าโดนใจ
เปิดกรุเพลงเก่า
อริสมันต์ พงอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง (เพลงเก่า)
รวมเพลงเก่า
เพลงเก่า " pop-acoustic
เพลงเก่าร้องใหม่ ฟังติดหู
เพลงเก่า30ปี
mee gmm เพลงเก่า