New Music Artist Videos
47 Videos. Showing Newest from #1
กิจกรรม Movie Lover ภ. O.T. ผี Overtime

Add to EJ Playlist  ติดตามรายละเอีย ดกิจกรรมครั้งต่ อไปได้ที่ www.nuduan-club .com หรือ www.bts.co.th

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31

Add to EJ Playlist  พิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 10 ธันวาคม 2557 เมื่อซื้อ หรือเติมเงิน หรือเติมเที่ยวเ พื่อโดยสารรถไฟฟ ้าบีทีเอสทุก 100 บาท รับบัตรสมนาคุณส ำหรับใช้แลกซื้อ บัตรเข้าชมงานมห กรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 ครึ่งราคา (50 บาท) 1 ใบ สอบถามโทร 0 2641 8444 หรือศูนย์ฮอตไลน ์ บีทีเอส 0 2617 6000 หรือคลิกดูรายละ เอียดเพิ่มเติมไ ด้ที่ www.bts.co.th "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31" กำหนดจัดงาน : 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2557 เวลาเปิด-ปิด : จันทร์ - ศุกร์ 12.00 - 22.00 น. : เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชกา ร 11.00 - 22.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตร เข้าชมงาน เวลา 21.00 น. ของทุกวัน) สถานที่ : อาคารชาลเลนเจอร ์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี การเดินทาง : นั่งรถไฟฟ้าบีที เอส ลงที่สถานีหมอชิ ต ศาลาแดง หรืออ่อนนุช เพื่อต่อรถบริกา รรับ-ส่ง ฟรีไปยังสถานที่ จัดงาน ตรวจสอบเส้นทางอ ื่นได้ที่ www.motorexpo.c o.th

ใหม่! ตุ๊กตาหมีเดวิล บีทีเอส

Add to EJ Playlist  ใหม่!!!!! ตุ๊กตาหมีเดวิล บีทีเอส ขนาดสูง 18 นิ้ว ราคาเพียงตัวละ 399 บาทเท่านั้น มีจำหน่ายที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและพญาไท เปิดบริการทุกวั น ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. โทร. 0 2617 7341 สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

เชิญร่วมจักรยานแรลลี่ ฉลองครบรอบ 15 ปีรถไฟฟ้าบีทีเอส

Add to EJ Playlist  การแข่งขันจักรย านแรลลี่ ฉลองครบรอบ 15 ปีรถไฟฟ้าบีทีเอ ส วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เส้นทาง สถานีรถไฟฟ้าบาง หว้า – องค์พระพุทธมณฑล รายได้สมทบทุนสร ้างศูนย์เวชศาสต ร์ผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลในเ ขตบางขุนเทียน เส้นทางการแข่งข ัน (ระยะทางประมาณ 20 กม.) สถานีรถไฟฟ้าบีท ีเอสบางหว้า – ถนนราชพฤกษ์ – สามแยกไฟฉาย – ถนนอุทยานตัดใหม ่ – ถนนพุทธมณฑลสาย 1 – ถนนบรมราชชนนี – ถนนอุทยาน (อักษะ) - พุทธมณฑล ช่องทางการรับสม ัคร - สมัครได้โดยตรงท ี่ บมจ.ระบบขนส่งมว ลชนกรุงเทพ เลขที่ 1000 อาคารบีทีเอสสำน ักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพ 10900 ติดสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสหมอชิต โทร. 0 2 617 7300 หรือที่ สมาคมจักรยานเพื ่อสุขภาพไทย เลขที่ 2100/33 ถ.นราธิวาสราชนค รินทร์ ซ. 22 (สาธุ 15 แยก 14 ) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2678 5470 - สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร และดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.bts.co.th และwww.thaicycl ing.co - พร้อมกับโอนเงิน เข้า บัญชี บริษัท ระบบขนส่งมวลชนก รุงเทพ จำกัด(มหาชน ) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม เลขที่ 118 – 5- 02038-3 ประเภทออมทรัพย์ พร้อมทั้งส่งใบส มัครพร้อมทั้งหล ักฐานการโอนเงิน มายังแฟ๊กซ์ หมายเลข 0 2617 7135, 0 2678 8589 หรือ email: Nuduan@bts.co.t h หรือ email: tchathaicycling @gmail.com สามารถขอรับใบสม ัครได้ที่สถานีร ถไฟฟ้าบีทีเอสทุ กแห่ง (ไม่รวมสถานีส่ว นต่อขยาย) ค่าสมัครทีมละ 1,000 บาท ผู้สมัครจะได้รั บเสื้อที่ระลึก ทีมละ 2 ตัว พร้อมคูปองอาหาร เช้า และอาหารกลางวัน **รับสมัครเฉพาะ ประเภททีม ทีมละ 2 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป นักปั่นมือใหม่ไ ม่แนะนำ **ผู้เข้าร่วมแข ่งขันจะต้องสวมห มวกนิรภัย เพื่อความปลอดภั ยในการขับขี่ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 18.00 น. ทุกวันทำการ หมายเหตุ: ผู้สมัครที่โอนเ งินภายในระยะเวล าที่รับสมัคร จะได้รับประกันอ ุบัติเหตุ

พลิกหลังใบเสร็จ รับสิทธิพิเศษจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่า

Add to EJ Playlist  ใบเสร็จที่ได้รั บจากการซื้อ เติมเงิน หรือเติมเที่ยว ระหว่าง 1-30 พฤศจิกายน 2557 จาก 23 สถานี ยกเว้นสถานีส่วน ต่อขยายสายสุขุม วิทและสายสีลม สามารถนำไปแสดงท ี่โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่าทุกสาขา เพื่อรับสิทธิ์ท ดลองเรียนในทุกว ิชาที่สนใจ...ฟร ี!!! พิเศษ สำหรับนักเรียนใ หม่ รับฟรีกระเป๋ายา มาฮ่า 1 ใบ ตรวจสอบละเอียดเ พิ่มเติมได้ที่ www.bts.co.th หรือ facebook.com/Ya mahaMusicSchool Thailand

พวงกุญแจ Nickle Keychain (mini)

Add to EJ Playlist  พวงกุญแจ Nickle Keychain (mini) ราคา 69 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

กระเป๋าใส่ของรูปรถไฟฟ้า

Add to EJ Playlist  กระเป๋าใส่ของรู ปรถไฟฟ้า ราคา 139 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

กระเป๋าใส่ของรูปรถไฟฟ้าผูกโบว์

Add to EJ Playlist  กระเป๋าใส่ของรู ปรถไฟฟ้าผูกโบว์ ชมพู น่ารักหวานแหวว ราคา 139 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

พวงกุญแจรถไฟฟ้า

Add to EJ Playlist  พวงกุญแจรถไฟฟ้า ราคาอันละ 89 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

สมุดโน้ตบีทีเอส

Add to EJ Playlist  สมุดโน้ตบีทีเอส ราคาเล่มละ 79 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

นาฬิกาข้อมือบีทีเอส

Add to EJ Playlist  นาฬิกาข้อมือบีท ีเอส Boy Size ราคาเรือนละ 399 บาท และ Jumbo Size ราคาเรือนละ 499 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

ไปรษณียบัตรรถไฟฟ้า

Add to EJ Playlist  ไปรษณียบัตรรถไฟ ฟ้า ราคาใบละ 10 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

หมวกบีทีเอส

Add to EJ Playlist  หมวกบีทีเอส ราคาใบละ 180 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

กิจกรรม Movie Lover ภ.ความลับนางมารร้าย

Add to EJ Playlist  ติดตามรายละเอีย ดกิจกรรมครั้งต่ อไปได้ที่ www.nuduan-club .com

โครงการหนูด่วนชวนแวะ

Add to EJ Playlist  สิทธิพิเศษสำหรั บสมาชิกหนูด่วน คลับ ผู้ถือบัตรโดยสา รรถไฟฟ้าบีทีเอส และบัตรแรบบิท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2557 เพียงแสดงบัตรสม าชิกหนูด่วน คลับ /บัตรโดยสารรถไฟ ฟ้าบีทีเอส /บัตรแรบบิท เพื่อรับส่วนลดห รือสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าที่ร่วมโ ครงการ ตรวจสอบรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ท ี่ www.bts.co.th หรือ www.nuduan-club .com

บัตรโดยสาร ประเภทหนึ่งวัน ชุด "ไดโนเสาร์ไทย 8 สายพันธุ์ใหม่ของโลก" ซีรี่ส์ 1

Add to EJ Playlist  รถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี จัดทำบัตรโดยสาร รถไฟฟ้าบีทีเอส ประเภทหนึ่งวัน ชุด "ไดโนเสาร์ไทย 8 สายพันธุ์ใหม่ขอ งโลก" ขึ้น เพื่อแนะนำให้ผู ้โดยสารและประชา ชนทั่วไปได้รู้จ ักไดโนเสาร์สายพ ันธุ์ใหม่ที่ค้น พบในประเทศไทย ซึ่งในซีรีส์ที่ 1 ประกอบด้วยบัตรโ ดยสาร 2 ลายให้สะสม ดังนี้ 1. ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน 2. สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส เริ่มจำหน่าย สิงหาคม 2557

Movie Lover ภ. Edge of tomorrow

Add to EJ Playlist  ติดตามกิจกรรมคร ั้งต่อไปได้ทาง www.nuduan-club .com

เสื้อโปโลบีทีเอส

Add to EJ Playlist  เสื้อโปโลบีทีเอ ส สีเทา ราคาตัวละ 235 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ น เปิดบริการทุกวั น ระหว่าวงเวลา 08.00 - 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ฮอตไ ลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

Senior Rabbit card

Add to EJ Playlist  ลดสูงสุดกว่า 50% 6 โมงเช้า-เที่ยงค ืน ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 - 31 พ.ค. 58 เมื่อใช้บัตรแรบ บิท สำหรับผู้สูงอาย ุ เดินทาง

ตุ๊กตาหมีบีทีเอส

Add to EJ Playlist  สินค้าที่ระลึกบ ีทีเอส ตุ๊กตาหมีบีทีเอ ส ราคาตัวละ 350 บาท มีจำหน่ายที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ น เปิดบริการทุกวั น 08.00 - 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ข้อม ูลนักท่องเที่ยว 0 2617 7341 ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

ประมวลภาพกิจกรรม MovieLover ภ. TimeLine

Add to EJ Playlist  ติดตามกิจกรรมคร ั้งต่อไปได้ทาง www.nuduan-club .com

บีทีเอสจะให้บริการรถไฟฟ้าเที่ยวแรกก่อน 6 โมงเช้าของทุกวัน

Add to EJ Playlist  ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2557 บีทีเอสจะให้บริ การรถไฟฟ้าเที่ย วแรกก่อน 6 โมงเช้าของทุกวั น ตรวจสอบเวลาให้บ ริการรถไฟฟ้าเที ่ยวแรกและเที่ยว สุดท้ายได้ที่สถ านี หรือที่ www.bts.co.th สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที ่ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000 หมายเหตุ / Remark : • กรุณาเตรียมพร้อ มบนชานชาลาก่อนข บวนรถเข้าสู่สถา นี • เวลาให้บริการห้ องจำหน่ายตั๋ว 06:00-23:45 น. ไม่มีบริการเติม เงิน เติมเที่ยว และแลกเหรียญ ก่อนและหลังเวลา ให้บริการ • เพื่อความสะดวก กรุณาใช้บัตรแรบ บิทหรือบัตรบีที เอส สมาร์ทพาส ที่มีมูลค่าพอสำ หรับเดินทาง หรือเตรียมเหรีย ญมาให้พร้อมสำหร ับซื้อตั๋วที่เค รื่่องจำหน่ายตั ๋วโดยสาร

เก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม

Add to EJ Playlist  ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครจะ เริ่มเก็บค่าโดย สารส่วนต่อขยายร ถไฟฟ้าสายสีลม ระหว่างสถานีโพธ ิ์นิมิตร ตลาดพลู วุฒากาศ และบางหว้า ในอัตรา 1...

การซื้อบัตรแรบบิท

Add to EJ Playlist  การซื้อบัตรแรบบ ิทใบใหม่ 1. หาซื้อได้ที่ห้อ งจำหน่ายตั๋วโดย สารทุกสถานี 2. ชำระค่าธรรมเนีย มการออกบัตรแรบบ ิทใหม่ 50 บาท ราคาพิเศษถึง 31 ธ.ค. 2557 (จากราคาปกติ 15...

ค่ารรมเนียมการออกบัตรแรบบิทราคาพิเศษ

Add to EJ Playlist  ขยายเวลาเก็บค่า ธรรมเนียมการออก บัตรแรบบิทใบใหม ่ ราคาพิเศษ 50 บาท (จากปกติ 150 บาท) ถึง 31 ธันวาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000.NEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   Mox   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy