Koji Matsushita vs Timo Boll, 2000


boll | koji | matsushita | timo |